Cursus ‘Laat jouw buurt Zoemen’

Doelstellingen Laat jouw buurt zoemen Kom in actie voor de wilde bij

In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar meer dan de helft van deze soorten is bedreigd. Bijen willen graag veel voedsel in de buurt én een plek om een nest te maken. Eigenaren van een balkon of (gevel)tuin kunnen daarin veel betekenen. Maar ook als je geen tuin hebt, kan je als buurtbewoner meedoen. In het kader van het programma Nederland Zoemt zijn er cursussen ontwikkeld om tuinen en buurten bijvriendelijk in te richten en te onderhouden.

Hoe werkt het?

Vanuit Nederland Zoemt heeft IVN Natuureducatie twee cursussen ontwikkeld: “Laat jouw tuin zoemen” – voor tuin- en balkoneigenaren – en “Laat jouw buurt zoemen” – voor actieve buurtbewoners. Tijdens deze cursus leer je hoe je de tuin of buurt bijvriendelijk kunt inrichten en onderhouden. Onder andere het creëren van nestelgelegenheid voor de bijen, het kiezen van de juiste beplanting en onderhoud van de tuin of buurt komen aan bod in de cursus. Ook samenwerken met vrijwilligers en de gemeente is onderdeel van de cursus. De informatie in de cursus is laagdrempelig en makkelijk toe te passen. De cursus bestaat uit twee lessen van 2,5 uur en de mogelijkheid voor een aanvullende excursie van 2 uur. De meest geschikte cursusperiode is het voorjaar en de zomer.

Meer informatie: ivn.nl/nederlandzoemt

Voor het stappenplan en de begroting, download de IVN Buurtwaaier.