Partners

Dit project is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, Pius Floris en IVN natuureducatie. Met het programma 2.0 investeren gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk in de kwaliteiten van Almere. 

Logo's van de partners.Logo Almere 2.0