Gezonde Buurten

Gezonde Buurten in de Rosmolenwijk

Waarom Gezonde Buurten in de Rosmolenwijk? De Gezondheidsraad geeft aan; groenere wijken zijn belangrijk voor het welzijn van de bewoners. Dat ook kinderen belang hechten aan groen in de buurt en aan een gevarieerde en (sociaal) veilige speelomgeving heeft IVN in eerdere buurtprojecten (met Jante Beton) gemerkt. Onze droom is een Nederland waarin de fysieke inrichting, sociale omgeving en de organisatie van de leefomgeving erop zijn gericht een gezonde leefstijl bij kinderen en volwassenen vanzelfsprekend te maken. Met wijken die meetbaar meer biodiversiteit hebben, schoner (lucht) en gezonder zijn. Wijken waar kinderen onderzoekend en avontuurlijk kunnen spelen, zijn ook gezonder voor andere buurtbewoners. Dit project is gefinancierd door de Provincie Noord-Holland en ondersteund door de partners in de wijk (JOGG, SWT, Jeugdteam, Pennemes, buurthuis, gemeente) en krijgt mogelijk vervolg met steun van gemeente en het ministerie van VWS. De aanpak is uniek omdat niet volwassenen maar kinderen de regie hebben over het gezonder maken van de wijk.

Wat is er al bereikt?

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt met kinderen van de kinderraad en andere kinderen uit de buurt aan dromen voor een gezondere Rosmolenwijk. We zijn op buurtsafari geweest, hebben met illustrator Ingrid Nierop mooie dromen voor de toekomst getekend en een landschapsontwerper is met die dromen aan de slag gegaan. De kinderen hebben vooral nagedacht over een aantal plekken in de wijk; speeltuin de Helling, het Roggeplein en de weg ertussen, en de gedeelde achtertuinen.

Onthulling van de plannen

Op 5 juli presenteerde kinderen van de kinderraad hun dromen en het ontwerp aan wethouder Leny Vissers-Koopman, andere kinderen in de buurt, buurtbewoners, betrokken organisaties.

Wethouder Gezonde Buurten Rosmolenwijk