Aanbod voor zorginstellingen

Groen binnen de zorg

IVN organiseert in samenwerking met andere organisaties groene activitieten aan bewoners van zorglocaties, deelnemers van de dagopvang, naasten en mantelzorgers. Bij deze groene activiteiten betrekken we graag de buurt. Op deze pagina leest u meer over het aanbod voor zorgorganisaties van IVN Noord-Holland. We gaan graag de samenwerking met u aan!

Proeftuinen

Een Proeftuin is een stukje eetbare tuin bij een verzorgingshuis, waarin ouderen, buurtbewoners en kinderen worden uitgedaagd om samen te leren over o.a. eetbare planten en dieren. De proeftuin nodigt iedereen in de buurt en ouderen in het bijzonder uit om naar buiten te gaan en samen in het groen aan de slag te gaan. Meer informatie.

Contactpersoon: Lisa Verbruggen

________________________________________________________________________________

Samen Vissen  

In samenwerking met Sportvisserij Nederland en lokale hengelsportverenigingen (HSV) organiseert IVN verschillende visuitjes voor ouderen. Zo brengen we ouderen in contact met de natuur en dragen we bij aan een fijne oude dag. 
 
Contactpersoon: Lisa Verbruggen

________________________________________________________________________________

Vergeten in het Groen

Groen draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen met dementie en hun naasten. Getrainde groene vrijwilligers organiseren wekelijks groene activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Door  ‘Vergeten in het groen’ zorgen IVN en Het Landelijk Platform Odensehuizen ervoor dat het groen binnen en rondom de Odensehuizen in Nederland een rol vervult in het versterken van de sociale samenhang in de buurt.

Contactpersoon: Anne Mara Sillevis Smitt

________________________________________________________________________________

Groene GGZ

IVN wil dat natuur een belangrijke rol krijgt in de geestelijke gezondheidszorg en heeft daarom samen met Nature for Health het initiatief genomen voor de Groene GGZ. Hierbij wordt de natuur ingezet bij de behandeling van allerlei psychische problemen. 

Contactpersoon: Anne Mara Sillevis Smitt

________________________________________________________________________________

Natuurkoffer

De Natuurkoffer is een koffer vol natuurproducten waarmee ouderen die niet goed ter been zijn de natuur kunnen laten beleven zonder dat zij daarvoor de deur uit hoeven. IVN-vrijwilligers trekken met deze koffer langs zorgcentra om de zintuigen van ouderen te prikkelen: de geur van dennennaalden, het zien van natuurbeelden, het voelen aan een ruwe bolster van een kastanje, het proeven van zelfgemaakte bramenjam. Hierdoor komen herinneringen naar boven die aanleiding zijn voor een gesprek. De natuur wordt ingezet als middel om herinneringen op te halen, gesprekken te stimuleren en het sociaal isolement te doorbreken.

Dit is een overzicht van afdelingen en contactpersonen die werken met de natuurkoffer. Er is veel vraag naar de natuurkoffer, dus een afspraak maken kan een uitdaging zijn. Informeer naar de mogelijkheden.