Samenwerken aan een groene gezonde leefomgeving

Heeft jouw gemeente doelen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, participatie, natuureducatie, gezondheid en sociale cohesie? IVN Natuureducatie helpt je hier graag bij. Onze professionals en vrijwilligersafdelingen in Utrecht organiseren projecten, campagnes, cursussen en natuuractiviteiten. Dit doen we in samenwerking met bewoners en lokale groene partijen. Ga je met ons de samenwerking aan?

Groene en gezonde buurten
IVN Natuureducatie helpt gemeenten bij het voeren van buurtcampagnes om bewoners actief te betrekken bij natuur in de buurt. Deze campagnes kunnen bijdragen aan meerdere beleidsdoelstellingen, waaronder: klimaatadaptatie, biodiversiteit, educatie en bewonersparticipatie. We ondersteunen bij het promoten en organiseren van activiteiten zoals buurtbijeenkomsten en workshops.
Het project Groen in de Buurt is daar een mooi voorbeeld van. We zijn o.a. actief in Zaanstad, Hollands Kroon, Alkmaar en Hilversum.

Groenblauwe schoolpleinen
Natuurrijke, groene schoolpleinen zijn niet alleen beter voor het klimaat, de biodiversiteit, de gezondheid, beweging en concentratie; kinderen maken er ook meer vrienden en voelen zich zelfverzekerder. De groene buitenruimte kan als lesruimte worden gebruikt en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. We adviseren en begeleiden bij het vergroenen van schoolpleinen. Ook geven we educatieve ondersteuning aan scholen.

Voedselbosje
Een Voedselbosje is 30 m2 groot en staat vol met verschillende eetbare soorten bomen, struiken en kruiden. Het bosje wordt geadopteerd door een school of bewoners; zij helpen mee met aanplanten en krijgen begeleiding bij beheer en gebruik van het bosje. We verzorgen gastlessen, educatiemateriaal en een helpdesk voor de lokale ‘voedselboswachters’.

Tiny Forest
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook een plek waar buurtbewoners de natuur kunnen ontdekken en kinderen kunnen leren. Het Tiny Forest wordt geadopteerd door een school of bewoners; zij helpen mee met aanplanten en krijgen begeleiding bij beheer en (educatief) gebruik van het bosje.

Educatief moestuinieren
Steeds meer bewoners en scholen willen iets met moestuinieren, van kweekbak tot school- of buurttuin. Moestuinieren draagt bij aan aandacht voor gezondheid en voedsel en creëert groene beleef- en ontmoetingsplekken. Wil je graag buurtbewoners of scholen daarbij ondersteunen? Schakel dan een moestuincoach in! IVN leidt moestuincoaches op en heeft samen met het rijksprogramma Jong Leren Eten een netwerk van moestuincoaches. We adviseren gemeenten bij inzet van coaches en andere vormen van ondersteuning.

Groene tuinen
We stimuleren graag samen met gemeenten bewoners om hun tuin te vergroenen met inheemse planten. Zo is een Tuiny Forest een inheems ‘bos’ op tuinformaat. Bewoners kunnen met een pakket vol gifvrij gekweekte planten van eigen bodem een minibos van 6m2 aanleggen. Ook hebben we Jouw Duintuin en Tuinen van Texel. Hierbij stimuleren we bewoners van gemeenten in en rondom Nationaal Parken Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland om van hun tuin een stukje Nationaal Park te maken, met planten die van nature in de omgeving voorkomen. We ondersteunen gemeenten bij het voeren van een campagne voor bewoners.

Lokale IVN-vrijwilligersafdeling
In Noord-Holland zijn 10 IVN-afdelingen met vrijwilligers actief. Zij organiseren activiteiten in de natuur en zorgen ervoor dat mensen de natuur kunnen beleven,
erover kunnen leren en in hun harten sluiten. Er zijn natuurgidsen die excursies begeleiden, wandelroutes uitzetten of kinderen begeleiden. Samenwerken met een
IVN-afdeling biedt veel mogelijkheden om de natuur naar de bewoners toe te brengen!

Neem je contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek?

Charlotte Robben
Senior projectleider
IVN Natuureducatie