Partnerschappen voor de doelen

‘Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling’. (SDG 17)

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau. IVN werkt op landelijk, regionaal en lokaal niveau samen met diverse partners. Met andere ‘ Goede doelen’ maar denk ook aan partnerships met commerciële organisaties, gemeenten en provincies. Samen slaan we de handen in een om te werken aan een groene, duurzame wereld.

Voorbeeldprojecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG: