Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt wil structureel het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland vergroten. Een project van Natuur & Milieu, LandschappenNL, Naturalis en IVN.