Gemeentes

De gemeentes spelen een belangrijke rol bij het redden van de wilde bij, omdat zij 85% van alle kilometers wegbermen in Nederland beheren. Daarnaast beheren gemeentes veel openbaar groen, zoals parken en plantsoenen. Kortom, volop mogelijkheden voor voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Mits deze plekken op een bijvriendelijke manier beheerd worden.

Laat jouw gemeente zoemen: cursus bijvriendelijk groenonderhoud voor gemeenten

Ben jij verantwoordelijk voor het groenbeleid van jouw gemeente en wil je dat graag bijvriendelijk uitvoeren? In deze praktijkgerichte cursus leer je hoe je dat aanpakt. Jij kunt in jouw gemeente een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen.
Meer informatie en inschrijven.

Bijvriendelijke gemeente

Op de website van Nederland Zoemt geven we advies aan gemeentes voor het verbeteren van de leefomgeving van wilde bijen. Per gemeente is uitgezocht welke bijen er nu voorkomen en welke bijen er kunnen zijn als de gemeente bijvriendelijk beheerd wordt. Doe je ook mee?

Als bijvriendelijke gemeente:

Laat jouw gemeente zoemen!