Klimaateducatie met impact
Klimaat
Vanaf
donderdag03feb202219:30

IVN KLIMAATCURSUS: DE GROENE VERANDERING

DEELNEMEN AAN DE IVN KLIMAATCURSUS: DE GROENE VERANDERING

Dat het klimaat verandert in Nederland is zo duidelijk als wat voor iedereen die het wil zien. Internet, radio, tv en kranten verhalen dagelijks over grote en kleine rampen als gevolg van die verandering. Droogte, regenval, overstromingen, nieuwe soorten planten en dieren komen en oude verdwijnen. Je wilt er graag wat tegen doen. Maar waar moet je mee beginnen en hoe kan ik anderen duidelijk maken hoe het zit? Er is helaas veel onbetrouwbare informatie in omloop. Om je te helpen overzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en hoe erover gecommuniceerd wordt, heeft IVN Gelderland mensen opgeleid om als docent het verhaal over klimaatveranderingen helder te vertellen. Deze docenten vormen de kern van een cursus over omgaan met klimaatverandering. Wij bieden als afdeling IVN Zuidwest Veluwezoom vanaf 3 februari de cursus De Groene Verandering aan verzorgd door onder andere deze docenten.
In de cursus wordt de klimaatverandering in een breed perspectief geplaatst. Klimaat, natuur en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s, maar ook wordt er gekeken naar de wisselwerking tussen het menselijk handelen en klimaatverandering. In twee excursies in de omgeving maak je kennis met duurzame initiatieven.
Naast kennisoverdracht is deze cursus ook bedoeld om handvatten te bieden om zelf in actie te komen. Met kennis over klimaatcommunicatie en rechtvaardigheid krijg je inzicht in wat je zelf in je omgeving kunt aanpakken om (de gevolgen van) klimaatverandering tegen te gaan.
De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten en twee excursies. Hij wordt gegeven door docenten en vrijwilligers van IVN Gelderland en IVN Zuid West Veluwezoom. De ongeveer dertig deelnemers zijn afkomstig van NIVON, Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek en onze IVN afdeling.

De cursusdagen zijn 3, 10 en 24 februari, 10, 17 en 24 maart, 7, 21 en 28 april 2022. Het zijn donderdagavonden van 19.30 – 21.30 uur.

De plaats van samenkomst is de Wasserij in Arnhem (Molenbeekstraat 26a, vlak bij het oude postgirokantoor op de Velperweg)
De twee excursies naar bedrijven of organisaties die werk maken van aanpassing aan klimaatverandering worden later nog ingepland en zullen overdag plaatsvinden.
De kosten om deel te nemen aan de klimaatcursus de Groene Verandering zijn €60,00. Opgeven voor de cursus kan door een mail te sturen aan
henny.tax@gmail.com. Wacht niet te lang met opgeven want het aantal plaatsen is beperkt.

Uit de docentenhandleiding:

De cursisten kunnen duidelijk maken welke

invloed het gedrag van de mens in deze tijd

heeft op ons klimaat en wat dat betekent

voor de natuur. Ze kunnen aangeven welke

ontwrichtende werking deze invloed heeft

voor mens en natuur.


 

Uit de docentenhandleiding:

De cursisten kunnen aangeven wat hen

drijft om tegen klimaatontwrichting in actie

te komen. Hierdoor kunnen ze een breed

publiek enthousiast maken. De cursisten

kunnen voorbeelden geven, bij voorkeur uit

de eigen regio, hoe wij klimaatverandering

kunnen beperken (mitigatie) en hoe we ons

kunnen beschermen tegen en aanpassen

aan de klimaatontwrichting (adaptatie)

De cursisten zijn in staat om de bovenstaande

punten in praktijk te brengen door………

Algemene informatie

donderdag 3 februari 2022 - 19:30 tot 21:30
Locatie: 
Molenbeekstraat 26a
6861AR Arnhem
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image