Groen Dichterbij Zuid-Holland

Naast een landelijk Groen Dichterbij-netwerk ondersteunen we in Zuid-Holland de buurtinitiatieven via een lokaal netwerk. Dat doen we nu in de gemeenten Leiden, Rijswijk en Leiderdorp.

Groen Dichterbij Zuid-Holland 

Met Groen Dichterbij werken we binnen de Provincie Zuid-Holland aan groen initiatief in een grijze omgeving. Groen Dichterbij  versterkt en verbindt groen initiatief in een stedelijke omgeving, zodat zoveel mogelijk inwoners, van jong tot oud, in Zuid-Holland toegang hebben tot beleefbare natuur, dichtbij. 

Partnerships

In samenwerking met provincie, gemeenten en lokale groene partners werken we aan groene en duurzame doelen zoals het realiseren van een natuurinclusief Zuid-Holland, bouwen we aan het netwerk van groene initiatiefnemers door inspiratie en waardering en bieden we trainingen en cursussen die het groene kapitaal van vrijwilligers, bewoners en professionals laat groeien. 

Borging

Door het borgen van groen initiatief in onze aanpak centraal te stellen draagt Groen Dichterbij bij aan de toename van stedelijke vrijwilligers en bezoekers in het groen van Zuid-Holland. Wij geloven dat de verbinding met natuur waardering voor en participatie in de natuur bevordert. Hierdoor groeit het eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel voor de kostbare natuur en het landschap in heel Zuid-Holland.

Doelstelling

Onze overkoepelende doelstelling is dat iedereen woonachtig in Zuid-Holland de mogelijkheid heeft om dichtbij betekenisvolle én ecologische waardevolle natuur te beleven en te waarderen. Dit leidt uiteindelijk tot een breed en duurzaam draagvlak voor natuur.

Groen Dichterbij is afgelopen jaren in onderstaande gemeenten actief geweest:

  • Rijswijk
  • Leiden
  • Hillegom
  • Lisse
  • Teylingen
  • Delft
  • Rotterdam
  • Den Haag
  • Leiderdorp