Groen Dichterbij Zuid-Holland

Naast een landelijk Groen Dichterbij-netwerk ondersteunen we in Zuid-Holland de buurtinitiatieven via een lokaal netwerk. Dat doen we nu in de gemeenten Leiden, Rijswijk en Leiderdorp.

Groen Dichterbij is afgelopen jaren in onderstaande gemeenten actief geweest. De samenwerking krijgt in sommige gemeenten nog een vervolg.

  • Rijswijk
  • Leiden: In Leiden is er een actieve Facebookgroep voor groene buurtinitiatieven en groene vrijwilligers in en rondom de stad die met elkaar kennis, materialen en evenementen uitwisselen. Hiermee willen we het lokale groene netwerk versterken.
  • Teylingen
  • Rotterdam
  • Delft