Partners

Op onderstaande kaart zijn de zorginstellingen (sommigen met meerdere locaties) te vinden waar de vergroening van de zorg vorm krijgt en de zorglocaties waar IVN-afdelingen actief zijn met natuurbelevingsactiviteiten voor ouderen.

Ook meedoen met Grijs, Groen & Gelukkig als zorginstelling of vrijwilliger?

Aanmelden

Groene Vleugels

Vanuit IVN kunnen we zorginstellingen adviseren, ondersteunen en inspireren om vergroening vorm te geven. Echter, om groen echt te verankeren is draagvlak, focus en capaciteit vanuit de zorginstelling noodzaak. Zowel op directie- en managementniveau als in de uitvoering. Zorgprofessionals moeten groen integreren in hun werk. Dat vraagt tijd en aandacht. Het levert ook veel enthousiasme en resultaat op maar daarvoor moet men het wel eerst gaan doen, wat met de hoge werkdruk soms een lastige stap is. Duidelijke sturing en steun vanuit directe en management is daarbij een belangrijke succesfactor.

Diverse vormen van samenwerking

Binnen het programma Grijs Groen & Gelukkig van IVN zijn veel verschillende vormen van samenwerking mogelijk, zowel met de IVN beroepsorganisatie als met een IVN-afdeling in de buurt: 

Partnership. In een volledig programma van samenwerking ondersteunt een professioneel team van IVN het gehele traject van vergroening. Er wordt advies gegeven (groenscan) en contacten met mogelijke externe partijen begeleid. Ook ondersteunen we bij het opstellen van een natuurrijk activiteitenaanbod voor cliënten. We organiseren de nodige trainingen en zoeken samen met de instelling naar duurzame relaties met lokale verenigingen, scholen en/of bedrijven die mee willen werken aan een divers aanbod van natuurbeleving voor ouderen. Elk partnership is een stukje maatwerk op basis van de lokale wensen en situatie.

Losse modules. Een zorgorganisatie kan er ook voor kiezen een of enkele losse Grijs, Groen & Gelukkig modules af te nemen. Wanneer er bijvoorbeeld al de nodige stappen zijn gezet, het budget beperkt is of er puur behoefte is aan een kickoff of juist opfrisdag. IVN biedt een breed aanbod van cursussen en trainingen voor zowel personeel als mantelzorgers en vrijwilligers.

IVN-vrijwilligers. Verspreid over het land organiseren lokale IVN-afdelingen regelmatig natuurbelevingen bij zorglocaties. Vaak in de vorm van de Natuurkoffer.