Ambassadeurs

FEE-Nederland kent een selecte groep ambassadeurs. Dit betreft individuele personen die vanwege hun kennis, ervaring en achtergrond het gedachtegoed van FEE-Nederland ondersteunen en mee helpen uitdragen. Zij lenen hun naam, denkkracht en netwerk aan FEE-Nederland.

  • Prof. J.M. Cramer (voormalig minister van VROM en directeur van het Utrecht Sustainability Institute (USI)
  • Drs. J.H.W. Hooghoff (voormalig Programmamanager Stichting Leerplan Ontwikkeling)
  • Ing. J. Nijhof (Directeur Planning & Design Grontmij Nederland BV)
  • G.J. Gerbrandy (Europarlementarier D66)
  • Prof. Dr. A.N. van der Zande (Directeur-Generaal RIVM)
  • Prof. Dr. J. van Engelen (hoogleraar TU Delft Integrated Sustainable Solutions)
  • Prof. Dr. Ir. C.S.A. van Koppen (Wageningen Universiteit and Research Centre)
  • Mr. G. van Woerkom (hoofddirecteur ANWB)
  • Jhr. ir. J.J. de Graeff (voormalig directeur Natuurmonumenten)
  • J. Vranken (NBTC)

Meer informatie?

Wilt u meer weten over hoe u als partner een bijdrage kunt leveren aan de doelen van FEE? Neem dan contact met ons op.