Partnerschappen voor de doelen

‘Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling’. (SDG 17)

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau. IVN werkt op landelijk, regionaal en lokaal niveau samen met diverse partners. Met andere ‘ Goede doelen’ maar denk ook aan partnerships met commerciële organisaties, gemeenten en provincies. Samen slaan we de handen in een om te werken aan een groene, duurzame wereld.

Voorbeeldprojecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG:

  • Moestuincampagne. Van 2016 tot en met 2018 heeft IVN in samenwerking met Albert Heijn een landelijke moestuincampagne georganiseerd. Door boodschappen te doen bij Albert Heijn konden mensen moestuintjes sparen. Een klein potje met zaden, aarde en uitleg. IVN is educatiepartner in deze campagne die zich zowel richt op particulieren als scholen. Voor basisscholen is een speciaal moestuinlespakket ontwikkeld waar leerkrachten zelf mee aan de slag kunnen in de klas. Zo gaan de kinderen compost maken en leren ze meer over het bestuiven van bloemen door de bij. Moestuinieren is een laagdrempelige activiteit om mensen in contact met natuur te brengen en bewust te maken van voedsel en voedselvoorziening.
  • Nederland Zoemt. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
  • Tiny Forest. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit.  IVN zoekt en selecteert in 2018 en 2019 in totaal 24 partnergemeenten, die samen met ons deze 100 Tiny Forests gaan realiseren op basis van cofinanciering en nauwe samenwerking. 
  • Grijs, Groen & Gelukkig. Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. IVN werkt hiervoor samen met ruim 70 zorglocaties in Nederland.
  • ModderDag. ModderDag is een wereldwijd initiatief onder de naam Mud Day. Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur. IVN initieert en coördineert ModderDag in Nederland. Met een communicatiecampagne, het beheer van de kanalen en het verzorgen van educatie- en organisatiematerialen voor de deelnemende locaties. Jaarlijks nemen er zo’n 150.000 kinderen op circa 3000 locaties in Nederland en België deel aan ModderDag.
  • Buitenlesdag. Jaarlijks organiseert IVN samen met Jantje Beton Buitenlesdag. Op Buitenlesdag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Met meer sport en spel en een beter lichaamsbesef presteren kinderen cognitief beter, zo blijkt uit onderzoek. Beweging en buitenlucht past goed in een duurzame levensstijl. Tijdens buitenlessen kan de koppeling met de natuur en het thema duurzaamheid bovendien extra goed gemaakt worden. IVN en Jantje Beton ontwikkelde samen met leeskrachten een speciale buitenlesbundel waarmee we leraren helpen hun buitenlessen goed vorm te geven.
  • Huisje Boompje Beestje. Samen met stichting Kinderpostzegels is IVN vanaf 2018 van start gegaan met het project 'Huisje, boompje, beestje' vanuit een extra toekenning door de Nationale Postcode Loterij. Het leven van de 7.000 kinderen die met hun moeder of ouders in de vrouwen- of maatschappelijke opvang zitten gaan we met natuur en dieren beter en leuker maken. Contact met natuur en dieren is belangrijk voor kwetsbare kinderen.
  • Van Luchtkasteel tot Dassenburcht. Binnen dit lesprogramma voor kinderen uit het basisonderwijs werkt IVN samen met landgoederen, buitenplaatsen en scholen. Met binnen- en buitenlessen maken zij kennis met de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden op landgoederen en buitenplaatsen dicht bij school. Kennis over de natuur en het verleden zorgt ervoor dat kinderen met een kritische blik betekenis geven aan en waardering hebben voor het verleden, heden en toekomst.