Vogeltelling 2022 Vogels

Vogeltelling 2022

Zuidwest Veluwezoom 27 februari 2022

Verslag voor de volgers van de Vogelwerkgroep Zuidwest Veluwezoom en voor de website: Zuidwest Veluwezoom | IVN

Vandaag, op 27 februari 2022, heeft de vogelwerkgroep haar broedvogeltelling (BMP) geopend met prachtig weer en veel zingende en foeragerende vogels in de Jufferswaard en op de Noordberg.

Het is zaak om die vogels te tellen, die broed-indicerend gedrag vertonen: zang, balts, nestbouw, voeren van jongen, enz.

De telling wordt tijdens het lopen ingevoerd in een app van het SOVON op de mobiele telefoon. Na het up-loaden leren we dan dat we  5,2 km gelopen hebben met een snelheid van 0,8 km/uur. Er zijn 232 territoria waargenomen, die bezet worden door 35 verschillende vogelsoorten.

Deze telling herhalen we om de twee weken van eind februari tot en met eind juni, steeds startend op een ander punt in het gebied. We beginnen dan altijd ’s morgens vroeg, een half uur voor zonsopgang met de telling.

Vooral in het vroege voorjaar leggen we het aantal en de locaties van de heggenmussen vast. Deze vogelsoort is honkvast en blijft in de winter ook in het gebied.

Heggenmus | Vogelbescherming   www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/heggenmus

Gedurende de volgende maanden komen de trekvogels terug en dan loopt het aantal soorten en territoria sterk op.

Nu hebben we ook veel zingende roodborsten gehoord en gezien, maar voor de statistieken tellen ze pas mee vanaf 1 mei. Immers de meeste roodborstjes trekken terug naar Scandinavië om daar te gaan broeden.

Tijdens de telling hebben wij de gewoonte, om te ontbijten aan de picknicktafel op de Noordberg.

Opa

Vandaag kregen we beschuit met muisjes omdat Sjon pas opa is geworden en we hebben er ook nog een korte vergadering gehouden over de komende excursies.

Oeverzwaluw

Aan het eind van de telling hebben we de gaten van de oeverzwaluwwand opnieuw opgevuld.

Er waren interessante sporen te zien in de gaten, er huizen graafbijen in en waarschijnlijk muizen, of andere dieren met lange teennagels.

In elk geval broeden er geen oeverzwaluwen, of, wat wij nog hoopten, ook geen ijsvogel.

Tot slot trakteerde Frank op tom-poucen, dat hadden we verdiend.

Een nuttige en fijne ochtend was het.

Met vriendelijke groet, Els Roode

IVN Zuidwest Veluwezoom

Ontdek meer over

Deel deze pagina