Heemtuin De Zomp

Heemtuin De Zomp
contactpersoon: Johanneke Sanders, 026-3343077
Johanneke.sanders@xs4all.nl
De Zomp is een prachtig gebiedje, gelegen in het Zweiersdal middeninOosterbeek. Nadat in 1996 de gemeente het natuurgebiedje door bezuinigingen niet meer kon onderhouden kreeg  IVN van de gemeente het verzoek de kleine beheerswerkzaamheden uit te voeren. Op een klein oppervlak (2500 m2) komen diverse biotopen voor. Middenin ligt een vijver, waaruit de Zuiderbeek ontspringt.

In de werkgroep Zomp zitten belangstellenden, aanwonenden al dan niet IVN-lid. Het werk wordt verricht volgens een beheer- en onderhoudsplan opgesteld door een beleidsgroep. Het groot onderhoud, zoals kappen van bomen en uitbaggeren van de vijver, doet de gemeente.

Planten, gieten

Er wordt gewerkt op elke eerste en derde woensdagochtend en de laatste zaterdagochtend van de maand van 9.30-12 uur en op de tweede en vierde woensdagavond van 19-21 uur (of tot het donker wordt. De werkzaamheden worden volgens het opgestelde beleidsplan uitgevoerd en bestaat uit onkruid wieden, paden opschonen, snoeiwerkzaamheden enz.

De Zomp is van 15 maart tot 1 november overdag vrij toegankelijk.

Het is een aantrekkelijke en ook leerzame heemtuin, waar het goed toeven is. Het is een oase voor rustzoekers.
Vrijwilligers die willen meehelpen bij het onderhoud zijn welkom. Kom langs op een van de werkochtenden of -avonden

Herfst2014

U kunt een rondleiding aanvragen door een natuurgids.

 

Eens in de twee jaar is er de Zompmarkt . De volgende Zompmarkt is op 26 mei 2024

Zompmarkt

Op deze natuurmarkt kan je  inspiratie opdoen op gebied van natuur, tuin, duurzaamheid, en informatie krijgen over lokale initiatieven en organisaties.