Werkgroep Natuureducatie voor scholen

 

Werkgroep Natuureducatie voor scholen

Coordinator: Ineke Puijk (coordinator) ineke.puijk@renkumsbeekdal.nl

De afdeling heeft geen aparte scholenwerkgroep, maar IVNers die graag met schoolkinderen werken, begeleiden schoolgroepen binnen het scholenprogramma van de Stichting Renkums Beekdal. Uitgangspunt bij alle activiteiten van deze groep is te vangen onder de trefwoorden: beleven, ontdekken en onderzoeken. Beleven en ontdekken doen we samen met de kinderen. Enthousiasme en oog voor de ontwikkeling van kinderen zijn voor de begeleiders belangrijker dan feitenkennis. Alle basisscholen in de gemeente Renkum kunnen intekenen op de programma’s en maken dan bij het begin van het schooljaar een keus uit  hetgeen wordt aangeboden. De excursies worden begeleid door IVN/Renkums Beekdal-vrijwilligers. De excursies vinden plaats in de periode maart tot juli en september/oktober. Het programma Natuur- en milieu-educatie voor Renkum staat op de website www.cesisrenkum.nl onder natuur en milieu-educatie. Kijk voor meer informatie over de Stichting Renkums Beekdal op www.renkumsbeekdal.nl

Heb je belangstelling om schoolgroepen te begeleiden, stuur dan een mailtje naar info@renkumsbeekdal.nl of naar de coördinator