Werkgroep Beken en Sprengen

Behalve de beken in het stedelijk gebied van Arnhem en Velp liggen alle beken op de Zuid Veluwe binnen de gemeente Renkum! 
Natuurlijk wordt hieraan binnen onze IVN-afdeling aandacht besteed; dat gebeurt binnen de werkgroep Beken en Sprengen

Doelstelling van deze werkgroep is de beken en sprengen, die zo karakteristiek zijn voor de Zuid-Veluwe, te behouden en te herstellen. 

-De werkgroep bestaat uit drie onderdelen:
– de zaterdaggroep werkt in het Renkums beekdal (coördinator Ruud Schaafsma 0317 – 315117), op 15 zaterdagochtenden van september t/m maart;
– de woensdaggroep werkt in het Heelsums beekdal (coördinator Wiebe Selders), het hele jaar door op woensdagochtenden;
–    een werkgroepje in de Gielenbeek en de Oorsprongbeek (coördinator Hans van Leeuwen)
–    
Het werk wordt afgestemd met de beheerder van alle beken, het Waterschap Vallei en Veluwe.

Watermolens in Zuidwest Veluwezoom

https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/watermolens-in-zuidwest-…

Zie ook: Vrijwilligersjournaal Vallei en Veluwe

Beekprutters vierden 25 jarig feest

Op de werkochtenden wordt gezorgd voor koffie en, goed gereedschap 
Op alle werkochtenden zijn de vrijwilligers collectief WA verzekerd.

De data van de werkochtenden zijn te vinden in het

werkprogramma 2021-2022

Werkprogramma Beken _ Sprengen 2021-2022