Werkgroep Heelsums Beekdal

De Heelsumse beek is een sprengenbeek van enkele kilometers lang die vanuit de Wolfhezer heide kronkelend naar de Neder-Rijn stroomt door een oud smeltwater dal in de zuidelijke Veluwe. De vrijwilligersgroep van ongeveer 10 personen onderhoudt op woensdagochtenden op de heide de beekbedding door een teveel aan planten te verwijderen waardoor de beek als beek duidelijk zichtbaar blijft in het landschap. Bij het onderhoud in overleg met het Waterschap Vallei en Veluwe wordt er rekening mee gehouden dat het water zolang als mogelijk in de beek aanwezig blijft en niet gelijk wegstroomt. De spreng is in staat geweest zelfs in de droge zomers water in de beek te laten lopen. De waterstand in de beek wordt wel bedreigd door het steeds verder wegzakkende waterpeil in de omgeving mede veroorzaakt door de grote onttrekking van grondwater ten behoeve van de landbouw, tuinen, industrie en drinkwater.

Informatie over het Heelsums beekdal: Heelsums beekdal

Informatie over de werkgroep bij de coördinator: Wiebe Selders   wiebe.selders@hetnet.nl