Redactie-Zuidwester

Werkgroep redactie Zuidwester
coördinator: Simone Saarloos, 0317 – 357 456, simonesaarloos@gmail.com

Deze werkgroep verzorgt de uitgave van de Zuidwester, het contactblad van onze IVN-afdeling Zuidwest Veluwe, dat twee maal per jaar uitkomt. De redactie houdt contact met de werkgroep coördinatoren, om zodoende op de hoogte te blijven van alle activiteiten. Er worden wetenswaardigheden van het landelijk IVN verzameld, van het district Gelderland, van de IVN-afdelingen in onze directe omgeving en zo nodig van andere natuur- en milieuorganisaties. Kopij moet worden verzameld en zonodig zelf geschreven. De Zuidwester wordt door de redactie voor de drukker geheel gereed gemaakt. De verspreiding gaat via de post en via een systeem van IVN-vrijwilligers. Kortom, IVN-leden worden in de Zuidwester op de hoogte gehouden van wat er binnen hun afdeling en daarbuiten gebeurt. De redactie kan voor samenstelling en distributie altijd versterking van vrijwilligers gebruiken.

De uiterste inzenddatum van kopij voor het herfstnummer is 20 mei 2024

Voor eerdere nummers zie Zuidwester Archief

https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/zuidwester-archief-2/

Naast het papieren afdelingsblad Zuidwester publiceert de afdeling ook de onregelmatig verschijnende digitale E-Zuidwester met daarin informatie over aankomende activiteiten, tentoonstellingen en nieuwtjes. Het archief van de E-Zuidwesters vind je bij

https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/archief-e-zuidwester