Vogelexcursie Ottershagen en Springendal 5 maart 2022 Vogels

Verslag vogelexcursie Ottershagen en Springendal 5 maart 2022

Zuidwest Veluwezoom 4 april 2022

Op zaterdag, 5 maart, ging de Vogelwerkgroep IVN ZWV op excursie in Twente.
Rond half negen werden we hartelijk ontvangen door Anne Klinge en Koen Leeferink met koffie, thee en krentenwegge.

Aan de koffie
Zij wonen op een mooie plek bij het natuurgebied Ottershagen, dus een half uur later wandelden we daar naartoe.

waarnemen
Er waren 12 deelnemers en vier gidsen, en het weer kon niet beter. ’s Morgens koud, geen wolk te zien, de hele dag stralende zon.
Ottershagen is onder beheer van Natuurmonumenten en deze vereniging noemt het ‘Uniek in Overijssel’.

beek
Het is een rijk weidevogelgebied. Vrijwel alle soorten die in zo’n gebied thuishoren, komen er voor. Kievit, scholekster, grutto, gele kwikstaart en slobeend broeden er in grote dichtheden. Dat is uniek in Twente en zelfs in heel Overijssel. Tureluur, veldleeuwerik en kemphaan laten zich geregeld zien.  Goed het lijkt wel lente met dat mooie weer, maar dat is het nog net niet. Er lag ijs op de plas, waardoor er minder eenden en ganzen te zien waren dan normaal. Wel hebben we kemphanen en veel watersnippen, en wulpen gezien. Voor de gele kwikstaart is het nog te vroeg in het jaar, die hebben we helaas niet gezien.
Ottershagen is onderdeel van Beneden-Dinkeldal. Dit natuurgebied is het laagst gelegen stukje Noordoost-Twente. In de jaren vijftig werd het natte gebied ontwaterd, ontgonnen en geschikt gemaakt voor de landbouw. Bijzondere vogels als roerdomp en waterral verdwenen. Natuurmonumenten bracht de oude natuurwaarden terug. Nu trekken de vochtige weilanden en ondieptes van Ottershagen weer allerlei moeras- en weidevogels aan.
De vader van Koen, Bennie Leefering, maakte ook nog even een praatje met ons, en hij vertelde dat er donderdag 30 kraanvogels waren neergestreken en vervolgens weer verder gevlogen op weg naar hun broedgebied ergens in het noorden.

Kraanvogels
Ik heb twee foto’s van de kraanvogels van waarneming.nl geleend, zie bijlage.

Kraanvogels
Later op de dag kregen we een bericht van Koen, dat er twee rode wouwen te zien waren boven Ottershagen. Hij stuurde filmpjes en foto’s, als je die op een pc monitor bekijkt, dan zijn ze heel goed te herkennen. Ik kan eventueel op verzoek van belangstellenden het beste filmpje per email sturen. Maar ja, wij hebben ze gemist, want toen Koen ze zag, waren wij allang in het Springendal……Met vogels moet je geluk hebben.
Otterhagen ligt vlakbij de Duitse grens, een klein eindje verderop ligt nog een natuurgebied, De Bergvennen, dat weer grenst aan een bosrijk gebied in Duitsland en daar ergens broeden de rode wouwen en ze komen de laatste jaren regelmatig jagen in Ottershagen.
Na de wandeling in Ottershagen vertrokken we naar het Springendal.
Het Springendal in de gemeente Dinkelland en Tubbergen is een erosiedal in de stuwwal van Ootmarsum (uit het Saalien). Het ligt ten noorden van Ootmarsum en ten oosten van Vasse en beslaat ongeveer 355 hectare. Het gebied staat bekend om zijn bronnen, beken, heuvels en grafheuvels. Aan de grens met Duitsland ligt een open stuk heide, de “Paardenslenkte”.
Wij hebben rondom de Paardenslengte en de Mosbeek-sprengen route gelopen.

Springendal
Dit keer was het een ware luister excursie, het geroffel van de kleine bonte specht, het gelach (voorjaars-roep en zit-roep) van de zwarte specht hebben we heel goed kunnen horen.
Maar ook de middelste bonte specht liet van zich horen en uiteindelijk zagen we er twee vliegen.
Verder hebben we het herkennen van de boomkruiper geoefend en er was een glanskop, die zich wat aantrok van een mobiele telefoon.
En dan al die sijsjes, veel grote groepen die hoog bovenin de bomen te horen waren.

WaarnemenWaargenomen

Bergeend Heggemus Roodborsttapuit
Blauwe reiger Houtduif Scholekster
Boomklever Huismus Sijs
Boomkruiper Kauw Spreeuw
Boomleeuwerik Kemphaan Torenvalk
Buizerd Kievit Turkse tortel
Canadese gans Kleine bonte specht Vink
Ekster Knobbelzwaan Waterhoen
Fazant Kokmeeuw Watersnip
Gaai Koolmees Wilde eend
Glanskop Kramsvogel Winterkoning
Graspieper Merel Witte kwikstaart
Grauwe gans Middelste bonte specht Wulp
Groenling Pimpelmees Zwarte kraai
Grote bonte specht Raaf Zwarte mees
Grote lijster Rietgors Zwarte specht
Grote zilverreiger Roodborst

Ontdek meer over

Deel deze pagina