Vogelwerkgroep

Coördinator: Els Roode, els.frank@planet.nl

De doelstelling van de Vogelwerkgroep is een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor vogels en kennis over vogels aan elkaar overdragen.
De werkgroep richt op beginnende en gevorderde vogelaars.
De activiteiten bestaan uit het organiseren van wandelingen, excursies.
Ook worden er jaarlijks op vaste basis voor het Sovon diverse broedvogelmonitoringsprojecten uitgevoerd, o.a. op de Noordberg en in de Jufferswaard te Renkum.
We tellen mee met de jaarlijkse wintertellingen betreffende watervogels langs de Rijn.
De excursies worden georganiseerd in de directe omgeving, maar ook wel naar specifieke vogelgebieden elders in ons land.
Soms wordt er advies gevraagd aan de vogelwerkgroep betreffende bouwvergunningen en andere zaken waarbij de habitat- en vogelrichtlijn raakvlakken heeft.

De vogelwerkgroep stelt jaarlijks een programma op voor het hele seizoen.

Voor elke excursie geldt dat men zich minimaal twee dagen voor aanvang moet aanmelden per email, els.frank@planet.nl

Wij houden per 2 gidsen een maximaal aantal van 16 personen aan

Voor iedere excursie plaatsen wij een bericht op de website https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom en sturen wij een uitnodiging per email aan onze vaste deelnemers

Data en bestemmingen zijn onder voorbehoud, omdat wij rekening houden met weersomstandigheden en actualiteiten in de toekomst.