Zuidwest Veluwezoom
Biodiversiteit
dinsdag04okt2022

Natuurinclusief boeren binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN)

Op woensdag 14 september 2022 vanaf 9.30 uur houden Provinciale Staten oordeelsvormende bijeenkomsten over onder andere Natuurinclusief boeren binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en de ontwikkeling van een Gelders Warmte Infra Bedrijf. Meerdere inwoners van Gelderland komen inspreken om Statenleden te overtuigen van hun zienswijze op deze onderwerpen.

Inbreng van de Stichting Werkgroep Oosterbeekse Uiterwaarden(WOU) mede namens het Dorpsplatform Oosterbeek en de IVN Zuidwest Veluwezoom in de oordeelsvormende vergadering Natuur en Landbouw dd 14 september 2022
Mondeling ingebracht door Fons Goselink  Lees tekst:  ​statencie

TV Gelderland besteedde ook aandacht aan De Rosandepolder in programma BuitenGewoon met Harm Edens als presentator

Aan deze beek dankt landgoed Mariëndaal haar naam | BuitenGewoon

https://youtu.be/QTbANH7TU8o

https://youtu.be/QTbANH7TU8o?t=129