ANBI-gegevens IVN Zuidlaren

Naam:

IVN Zuidlaren
RSIN/fiscaal nr.: 823564381
Postadres: Sissinge 12,  9471 JP Zuidlaren
   

Bestuur:

 
voorzitter Harm Assies
secretaris: Hermien Keissen
penningmeester: Nico Arling
leden: Adri Akkerman
Marian Swenne

Doelstelling:

Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Het IVNZuidlaren is onderdeel van een landelijke organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. Jaarlijks organiseren wij met veel passie excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door deze laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot aantal mensen kennis met de natuur.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
Het IVN Zuidlaren heeft geen personeel in dienst. De activiteiten worden gerealiseerd door vrijwilligers. Voor bijvoorbeeld cursussen, lezingen en excursies worden vaak deskundigen ingehuurd.

Formulier publicatie ANBI Algemeen:
Formulier ANBI gegevens

Verslag van de activiteiten: 
Jaarverslagen 2020

Financiële verantwoording: 
Exploitatieoverzicht 2020