Werkgroepen

IVN Zuid-Kennemerland heeft 13 werkgroepen. Als lid kan je je bij één of meerdere aansluiten: Amfibien, Vissen en Reptielen, Cursussen, Duurzame leefomgeving, Excursies, HaarlemmermeerKennemer Vogeldag, Kinderwerkgroep, Natuurinfocentrum Schalkwijk, Werken in de natuur, Natuurkoffer, Publiciteit, Promotie, Het Groene Impresariaat, De Toorts.

Amfibien, Vissen en ReptielenFoto Beukenblad met gallen (JWD)

De werkgroep Amfibien, Vissen en Reptielen is sinds kort actief.

Meer informatie en contactgegevens volgen spoedig.

Werkgroep CursussenFoto Beukenblad met gallen (JWD)

De Werkgroep cursussen organiseert de natuurgidsenopleiding (duur anderhalf jaar, eens per ca. vier jaar) en bijscholing voor natuurgidsen, maar ook groencursussen voor het publiek (duur ca. 3 lesavonden = 3 excursies, tweemaal per jaar).

Aankondiging in de agenda van deze website of neem contact op met  Arend Reinink, areinink1@gmail.com

 

Werkgroep Duurzame leefomgevingFoto Beukenblad met gallen (JWD)

De werkgroep is actief op het snijvlak van menselijke activiteit en de natuur in Zuid Kennemerland. We nemen deel aan b.v. klankbordgroepen en toetsen beleidsvoornemens van overheden die de groene leefomgeving raken.
We werken samen met andere “groene” groepen. Onze houding is kritisch, maar opbouwend. Belangrijk hierbij is het aanbieden van alternatieven.

Lopende Activiteiten

 • Verzamelen en ordenen van informatie over natuur & milieu (publicaties, foto's, enz.)
 • Ontwikkelen van informatiekaarten voor gidsen over bijzondere onderwerpen, zoals  zwerfvuil, het nut van bomen (voor de mens). Dit met als doel bevorderen van deskundigheid op  dit gebied.
 • Participeren bij het ontwikkelen van het “Duurzaamheids-centrum ter Kleef”
 • Participeren in de door de gemeente ingestelde Adviescommissie Haarlemmerhout
 • Realiseren van meer biodiversiteit in de stad door  uitvoering van het  eigen project “Groen  voor Iedereen”. Dit sluit aan op het landelijke IVN-project “Groen Dichterbij”.
 • Participeren in het Platform Haarlem Groener. Dit is een samenwerkingsverband met  andere groene organisaties in Haarlem, die stadsgroen en stadslandbouw wil stimuleren.

Samenstelling en contact

Werkgroep  Duurzame Leefomgeving zoekt een contactpersoon. Tijdelijk contact Wim Swinkels 0652788835 (of via ivnzk.duurzaam@gmail.com.)


Werkgroep ExcursiesFoto Beukenblad met gallen (JWD)

Landgoed Elswout, de Hekslootpolder, de duinen of de Haarlemmerhout, het zijn maar een paar van de uiteenlopende gebieden waar het IVN Zuid-Kennemerland excursies organiseert.
Bekijk onder het menu "Activiteiten" alle informatie voor de komende maanden.

Van excursies over landschapsvormen en boomknoppen in de winter tot excursies over eetbare planten, libellen en weidevogels of parkvogels aan toe. De Excursiewerkgroep organiseert uitleenlopende wandel- en fietsexcursies onder leiding van IVN-natuurgidsen. De excursies worden het hele jaar door in alle soorten landschappen van Zuid-Kennemerland gehouden. Coördinator is Cor Vlot. Het programma wordt samengesteld door Miranda Bosse.

Wilt u een speciaal voor u georganiseerde excursie? Dat kan! Lees hier verder.

Speciaal voor de gidsen van Zuid-Kennemerland:

 

 

Haarlemmermeermoeraswespenorchis te vinden in groengebied naast Weg om de Noord in Hoofddorp, Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland (foto: Anneke Wegman)

Zuid-Kennemerland beslaat een flink gebied, vanaf het Noordzeekanaal tot de grens met Zuid-Holland.
Voor leden en donateurs in Haarlemmermeer is er letterlijk en figuurlijk een afstand met het aanbod en daarom organiseren we als werkgroep activiteiten in Haarlemmermeer, dus in de eigen leefomgeving, waar je lopend of met de fiets naar toe kan. Daarnaast worden ook korte cursussen gegeven zoals over diervriendelijk tuinieren en de natuur in de polder.
De werkgroep heeft als uiteindelijk doel een eigen afdeling te worden. Wij denken dat het de moeite waard is met vele grote en kleinere groengebieden met nachtegalen, oeverzwaluwen, orchideeën, vleermuizen en veel meer. Daar hebben we actieve Haarlemmermeerse leden voor nodig. Hiermee eens? Meld je dan aan als lid van werkgroep Haarlemmermeer. Download hier Groen Haarlemmermeer, een overzicht van alle groengebieden.

Coördinator van deze werkgroep: Anneke Wegman. E-mail: AnnekeSylvia@gmail.com
De werkgroep wordt ondersteund door NMCX, Centrum voor Duurzaamheid. De activiteiten van de werkgroep staan tevens op de facebookpagina van het Haarlemmermeerse netwerk: Groen Haarlemmermeer

Kennemer VogeldagFoto Beukenblad met gallen (JWD)

De Werkgroep Kennemer Vogeldag organiseert jaarlijks in mei een Vogeldag rond Fort Spaarndam-Noord

KinderwerkgroepFoto Beukenblad met gallen (JWD)

Wat spoelt er allemaal aan op het strand? Wie komt helpen om de padden in het voorjaar over te zetten? Wat zijn paddestoelen? De Kinderwerkgroep organiseert activiteiten voor kinderen, zowel tijdens publieksexcursies, voor scholen of op aanvraag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Smits, 023-5848789.
E-mailadres: ivnzk.kinderen@gmail.com

 

Natuurinfocentrum SchalkwijkFoto Beukenblad met gallen (JWD)

Het Natuurinformatiecentrum ligt op het tuinencomplex 'Ons Buiten' in Haarlem Schalkwijk en wordt beheerd door een aparte werkgroep. Vanuit de blokhut wil de werkgroep de natuur dicht om het huis (Schalkwijk) onder de aandacht brengen. Het centrum is uitgegroeid tot een meldpunt van natuurwaarnemingen. De ambitie is om ook te worden tot het centrum voor het organiseren van natuurexcursies.

We werken met vrijwilligers. Voor het aanmelden als vrijwilliger en/of het verkrijgen van overige informatie kan je contact opnemen met Thérèse van Groeningen, tel. 023-545 00 82 / 06-1010 54 94.

Openingstijden en activiteiten

We zijn elke dinsdagmorgen vanaf 10 uur geopend; de kinderactiviteiten zijn eens per maand op de tweede woensdagmiddag van 13-15 uur. Voor het deelnemen aan de kindermiddag is vooraf opgeven verplicht; er zijn acht plaatsen.

Jaarlijks organiseren we in de zomer een tentoonstelling tijdens de open dagen van Ons Buiten.

Voor de  locatie, kijk op de kaart.

 

Werken in de natuurFoto Beukenblad met gallen (JWD)

Kom op voor natuur en landschap in Zuid-Kennemerland! Natuurliefhebbers die het leuk vinden om de natuur een handje te helpen kunnen hun hart ophalen! Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert van augustus tot en met maart werkdagen in bijzondere natuurgebieden in Zuid-Kennemerland. Vaak in natuurgebieden die zo kwetsbaar zijn dat je er normaliter niet in mag. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen!

Leef je uit in de natuur!

 • wilgen knotten langs het Spaarne
 • wilgen(bosjes) zagen en opslag (kleine boompjes) verwijderen uit overjarig rietland Oeverlanden van de Liede
 • hooien Oeverlanden van de Liede
 • hakhoutbeheer op Eindenhout
 • Amerikaanse vogelkers zagen Amsterdamse waterleidingduinen
 • duindoorn zagen op Kennemerstrand
 • hooien op Spaarnwouderveen
 • wilgenbosjes zagen De Batterij
 • hooien, esdoorns zagen en snoeien op Middenduin
 • braamstruiken snoeien en knippen, opslag verwijderen, hooien in moerasbos Binnenliede
 • esdoorns zagen op De Overplaats en Woestduin

Tijdens deze werkdagen gaan we de natuur een handje helpen. Wij helpen boswachters met terreinonderhoud waar zij zelf tegenwoordig niet meer aan toekomen. Dit vrijwilligerswerk komt altijd ten goede aan de flora en fauna! De werkdagen worden georganiseerd in samenwerking met o.a. Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Gemeente Haarlem en de Amsterdamse waterleidingduinen. Ze zijn elke maand in de periode van augustus tot en met maart en altijd op zaterdag van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Natuurliefhebbers die graag een dag buiten in de natuur bezig zijn en een bijdrage willen leveren aan het natuurbehoud in Zuid-Kennemerland zijn van harte welkom. Leeftijd maakt niet uit en ervaring is niet vereist. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen lunch, koffie en thee mee. dWij zorgen voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een lekkere vlaai voor bij de koffie. Kijk voor de werkdagen in de Activiteiten en meld je aan! Of bel met Marc van Schie, 06-22 5757 48.

 

NatuurkofferFoto Beukenblad met gallen (JWD)

De Werkgroep Natuurkoffer brengt de mensen niet naar de natuur, maar brengt de natuur naar de mensen. De Natuurkoffer is gevuld met allerlei herkenbare voorwerpen en afbeeldingen uit de natuur deels aangepast aan het seizoen.

Denk aan bladeren, bloemen, zaden / vruchten, geurige kruiden en opgezette dieren. De vrijwilligers van de Natuurkoffer nemen  de koffer mee naar groepjes mensen, die niet meer zelf de natuur in kunnen. Dit zijn vaak mensen met een dementie- / geheugen-problematiek of met een lichte verstandelijke beperking. Er word gebruik gemaakt van de 5 zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Dit alles roept positieve herinneringen op, die diep geworteld kunnen zijn. Het maakt iedereen blij.

Er is (veel) vraag naar deze activiteit van vanuit zorg instellingen in Zuid Kennemerland. De werkgroep zoekt daarom ook versterking. Je hoeft beslist geen natuurgids te zijn, wel affiniteit hebben met de natuur en de doelgroep.
De ontvangende zorg instelling betaalt per presentatie een vergoeding aan het  IVN. De vrijwilligers krijgen per presentatie een vergoeding.  Als je echt gaat mee doen reken dan op één presentatie per 2  maanden. Inclusief de voorbereiding kost dit je telkens 1 halve dag.

Heb je belangstelling, woon dan eens een presentatie bij.
Informatie via ivnzk.natuurkoffer@gmail.com

 

OeverzwaluwenFoto Beukenblad met gallen (JWD)

De Oeverzwaluwwerkgroep is geheel overgegaan naar de Vogelwerkgroep

 

PubliciteitFoto Beukenblad met gallen (JWD)

Wat er ook aan activiteiten gebeurt binnen het IVN Zuid-Kennemerland, er zijn enkele leden die ervoor zorgen dat iedereen het weet. Met persberichten, radio-interviews, flyers en posters worden niet alleen winkels, scholen en buurthuizen bereikt, maar ook de regionale en landelijke pers.

 • Mediacontacten worden gedaan door Ronald Cassee,  e-mail ivnzk.publiciteit@gmail.com
 • en deze website wordt actueel gehouden door Jan-Willem Doornenbal en Ok Overbeek, e-mail ivnzk.webbeheer@gmail.com
 • we zoeken nog mensen die ons willen helpen met sociale media als Facebook en Instagram.

 

PromotieFoto Beukenblad met gallen (JWD)

Leden van het promotieteam zijn op verschillende evenementen aanwezig om onze excursies en cursussen actief onder de aandacht te brengen. Daarmee hopen we nog meer mensen enthousiast te maken voor de natuur.
Coördinator van deze werkgroep is Hans Moolenaar, e-mailadres

Het Groene ImpresariaatFoto Beukenblad met gallen (JWD)

Als in de wintermaanden de natuur grotendeels in rust is en het weer niet altijd uitnodigt om naar buiten te gaan, organiseert het Groene Impresariaat lezingen met als thema Duurzaamheid. De lezingen vinden plaats in de avonduren (meestal in november en januari)en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor IVN-leden en leden van de KNNV en de Vogelwerkgroep zijn de lezingen gratis.
Aankondiging in de agenda van onze website of neem contact op met et bestuur.

Redactie De ToortsFoto Beukenblad met gallen (JWD)

De werkgroepleden vormen de redactie van het verenigingsblad De Toorts, dat drie keer per jaar uitgegeven wordt. De redactie zorgt voor achtergrondverhalen, diepte-interviews, leuke weetjes over flora en fauna en een overzicht van alle activiteiten.

De huidige redactieleden zijn Femke van den Berg,  Jany van Dijk, Loes van der Heijden en Margo Slot.

Op de pagina Publicaties - De Toorts vindt u een aantal voorbeelden van het blad.

Contact

E-mailadres: ivnzk.toorts@gmail.com

Volgens onderstaand schema kunt u de Toorts op de deurmat verwachten en kunt u stukjes aanleveren.

nummer deadline voor
artikelen/redactie-
vergadering
naar de drukker bezorging thuis
februari 1 januari 1 februari half februari
juni 1 mei 1 juni half juni
oktober 1 september 1 oktober half oktober