Over Zuid-Kennemerland

Als afdeling van het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, willen we bijdragen aan een duurzame samenleving, dus gericht op het behoud van de biologische diversiteit en vitaliteit van de aarde.