Scholenwerkgroep

Scholen kunnen activiteiten aanvragen zoals een excursie met een klas door een natuurgebied, bomenbingo, slootje scheppen, onderzoek in de natuur of spelletjes om de natuur te laten beleven. Leskisten voor bodem-en waterdiertjes zijn ook beschikbaar. Aan activiteiten voor scholen zijn echter kosten verbonden. De activiteiten worden door vrijwilligers verzorgd, geheel afgestemd met de leerkracht van de klas.

Aanvragen bij Annet Speelberg
annetspeelberg@gmail.com