Contact Waterland

Voorzitter:      Jan Rijnders neemt waar

Voorzitter.IVN.W@gmail.com

Secretaris en ledenadministratie:  Louis Boersma

Secretaris.IVN.W@gmail.com

Penningmeester:  Jeroen Bartman

Penningmeester.IVN.W@gmail.com

Algemeen bestuurslid belast met privacy en gegevensbescherming: vacant

Algemeen bestuurslid: Nancy Koot

nancy.ivn.w@gmail.com

Vertrouwenspersoon: Annet Alagbe-Speelberg

vertrouwenspersoon.ivn.w@gmail.com

Het IVN Waterland heeft een aantal werkgroepen, die zich bezig houden met specifieke activiteiten. (zie onder “WERKGROEPEN”):

Vogelwerkgroep:

coördinator: vacature, vogelwg.ivn.w@gmail.com

Insecten- en Spinnenwerkgroep:

coördinator: Jan Rijnders, jan@fotodigitaalonline.com

Bomen- en Plantenwerkgroep:

coördinator: Johan Berger, bomenenplantenwg.ivn.w@gmail.com

Werkgroep Activiteiten en Cursussen:

coördinator: vacature, aencwg.ivn.w@gmail.com

Werkgroep Public Relations:

coördinator: vacature, prwg.ivn.w@gmail.com

Scholen:

coördinator: Ben Mesman, b.j.mesman@gmail.com

Kinderwerkgroep:

coördinator: Ben Mesman, kinderwg.ivn.w@gmail.com

Heemtuinwerkgroep:

coördinator: Louis Boersma;  heemtuinwg.ivn.nl@gmail.com

Moeraswerkgroep (Purmerbos)

coördinator: Louis Boersma;  moeraswg.ivn.w@gmail.com