Public Relations

De werkgroep PR heeft als hoofddoelstelling IVN Waterland én de activiteiten die worden uitgevoerd door IVN Waterland bekend te maken bij een breed publiek, de inwoners van Groot-Waterland en daarbuiten. De naam IVN moet bij het grote publiek bekend zijn. Het mag geen vraag meer zijn wie of wat het IVN is. De werkgroep PR ziet het als zijn taak de naam IVN Waterland te promoten, maar vooral ook uit te dragen wat IVN Waterland doet en welke activiteiten ze uitvoert in de regio.

Algemene PR

De PR-werkgroep vraagt de uitvoerders van een activiteit een bericht hierover aan te leveren. Na redactie verzenden de pr-medewerkers het bericht naar alle media in Waterland. Zij onderhouden contacten met de media en zorgen ervoor dat IVN Waterland regelmatig met een interview in de media verschijnt. Ook ontwerpt en verspreidt de pr-werkgroep posters met IVN-activiteiten. Alle uitingen worden voorzien van een eigen huisstijl.

De Groene Kraam

Een ander promotiemiddel is De Groene Kraam. Vrijwilligers van IVN Waterland staan met deze promotiekraam op natuurmarkten en andere groene evenementen. Zij vertellen het publiek alles over IVN Waterland en over de activiteiten. Daarbij delen ze promotiemateriaal uit over IVN Waterland maar ook over de landelijke IVN-organisatie. Ook zijn er in de kraam leuke natuurgadgets verkrijgbaar, zoals zoekkaarten en speelgoed. Soms worden er natuuractiviteiten bij de kraam georganiseerd voor kinderen.

De Snip

Vier keer per jaar brengt IVN Waterland verenigingsblad De Snip uit. Hierin worden de activiteiten van de vereniging aangekondigd. Ook staan er allerlei artikelen in over natuur en milieu. Daarnaast kunnen IVN-leden en donateurs hier hun verhaal kwijt, bijvoorbeeld over hun natuurervaringen, waarnemingen of verslagen van een IVN-activiteit. Verder komen er bestuurlijke zaken aan de orde en wat zich verder afspeelt in de vereniging.

U kunt een artikel insturen naar: snipredactie@gmail.com. Artikelen over natuur en milieu en aanverwante zaken in en rondom Waterland worden in principe altijd geplaatst. De redactie van De Snip behoudt zich het recht voor om teksten redactioneel te bewerken en in te korten. Uiteraard dient uw bijdrage wel te passen binnen de doelstellingen van onze vereniging.

Website

De website is de digitale wijze om IVN Waterland en de activiteiten te promoten en bekend te maken. Op de website vindt u nieuws over de vereniging, aankondigingen van activiteiten, het jaarprogramma en een beschrijving van de werkgroepen die actief zijn binnen IVN Waterland.