Activiteiten & Cursussen

De taak van de werkgroep is het -in overleg met werkgroepen en individuele gidsen- plannen, coördineren en programmeren van activiteiten en- cursussen voor publiek, leden en donateurs en specifiek voor gidsen. 

Ieder jaar wordt er een goed gevuld jaarprogramma opgesteld, waarbij we ons op verschillende doelgroepen richten. We vinden het belangrijk dat er een diversiteit aan activiteiten is en dat er een goede spreiding is over de regio en over het jaar.

Natuurlijk zijn de activiteiten afgestemd op de doelstellingen van IVN Waterland: meer mensen betrekken en betrokken maken bij de unieke natuur van Waterland.

De werkgroep heeft ook een rol in het bevorderen van de deskundigheid en het bevredigen van de nieuwsgierigheid van de gidsen van IVN Waterland. We organiseren daarom excursies, workshops e.d. voor de groep gidsen.

De gidsen kunnen bij de werkgroep terecht met allerlei vragen over de organisatie en uitvoering van activiteiten, maar ook voor ondersteuning bij activiteiten (bijvoorbeeld bemiddeling bij de vraag om gidsen).

A & C regelt locaties voor de activiteiten, houdt de lijst van educatieve materialen bij en registreert het aantal deelnemers aan de activiteiten.

Informatie nodig over activiteiten of activiteiten aanvragen buiten het jaarprogramma?

Suggesties voor (nieuwe) activiteiten, locaties?

Neem dan svp contact op met de werkgroep A & C: 

aencwg.ivn.w@gmail.com