Over Waterland

IVN Waterland is onderdeel van de landelijk organisatie IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. IVN-Waterland brengt op een enthousiaste, deskundige en bij doelgroepen passende wijze de mens dichterbij de natuur in al haar aspecten. Hierbij maken wij mensen bewuster van het effect van het handelen op natuur, milieu en landschap nu en in de toekomst.

Het werkgebied van IVN Waterland beslaat “Groot-Waterland”. Dit gebied wordt grofweg begrensd vanaf Amsterdam-Noord-Zunderdorp, Marken, Oosthuizen, Graft-De Rijp, de Eilandspolder en het Noordhollands kanaal via Purmerend terug naar Amsterdam-Noord. Het Twiske en het Ilperveld behoren niet tot ons werkgebied.

IVN Waterland werkt volledig met vrijwilligers, die meer of minder actief bijdragen aan de activiteiten van IVN Waterland. Jaarlijks wordt er een activiteitenprogramma samengesteld, dat in de regio wordt verspreidt. In de lokale pers wordt ook regelmatig aandacht besteedt aan onze activiteiten. Meer informatie over onze activiteiten vindt u op deze site onder het tabblad “Activiteiten”.

Onze activiteiten bestaan uit excursies (al dan niet vooraf gegaan door een theorie-avond), lezingen, workshops en korte en lange cursussen. Deze worden gegeven door gediplomeerde IVN Natuurgidsen en vrijwilligers die deskundig zijn op een bepaald terrein.

We voeren ook veldonderzoek uit in de vorm van langjarige inventarisaties plaats van vogels, planten en insecten en kleine zoogdieren zoals muizen.

IVN Waterland voert sinds 1989 het beheer over Heemtuin “De Dwarsgouw”. In deze heemtuin laat het IVN Waterland een “schaalmodel” zien van wat er allemaal in Waterland groeit, bloeit en leeft. Een actieve groep vrijwilligers werken één ochtend per maand aan het beheer en het onderhoud van de heemtuin.

Ook verzorgen we activiteiten voor derden op aanvraag. Denk hierbij aan excursies voor schoolklassen, maar ook bijvoorbeeld een lezing voor een specifieke doelgroep. Als u hiervoor belangstelling hebt, neemt u dan contact op via Secretaris.IVN.W@gmail.com

Mocht u zich door bovenstaand aangesproken voelen en lid of donateur willen worden, zie dan onder het tabblad “CONTACT” voor alle informatie.