Vogels ontdekken op de fiets – Neck

Hoe mooi is het om een landschap op de fiets verkennen. We volgen een route door de polder van de Wormer, Jisp en Neck. Het is een rustig gebied met veenweidekenmerken in de buurt van Purmerend. 

De polder werd in 1631 omdijkt en daarna bemalen door drie molens. Honderd jaar later kwam er een vierde bij omdat de capaciteit van drie molens onvoldoende was. 

We fietsen over de Jisperdijk en stoppen op verschillende plekken en hopen watervogels en steltlopers te zien. Daarna gaan we het Jisperpad op en zoeken naar weidevogels. Via de Kanaaldijk en de Neckermolen keren we weer terug naar Purmerend. 

We vertrekken om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats Kanaalkade/Neckerdijk in Purmerend. De fietstocht duurt ongeveer 2,5 uur. Voor meer informatie en aanmelden:

Louis Boersma: moeraswg.ivn.w@gmail.com

  • Kosten: Als u geen lid of donateur bent is de bijdrage € 2,50 voor een volwassene.
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina