Vacatures

Vacatures

Onze IVN afdeling Veenendaal-Rhenen is een actieve club mensen. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden.

Toch is er nog zoveel meer te doen!  Veel van onze werkgroepen willen hun activiteiten uitbreiden of hebben gewoon te maken met mutaties of natuurlijk verloop.

Dus de kans voor jou om nu actief mee te doen.

secretaris

De secretaris is belast met het opstellen van verslagen van vergaderingen en het bijhouden van de correspondentie van de afdeling. Verder stelt de secretaris het Jaarverslag samen en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Hij/zij vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het Dagelijks Bestuur van de afdeling. 

Hier ziet u de uitgebreide funktieomschrijving secretaris IVN Veenendaal-Rhenen.

penningmeester

Wie wordt vanaf maart 2019 onze penningmeester?

De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwoording over alle financiële transacties van de vereniging. Verder legt hij/zij het financiële beleid van de vereniging vast in de jaarbegroting. Hij/zij vormt samen met de voorzitter en secretaris het Dagelijks Bestuur van de afdeling.

Klik voor de uitgebreide funktieomschrijving op penningmeester IVN Veenendaal-Rhenen