Het Groene Blad

Het Groene Blad verschijnt viermaal per jaar. Het blad is gevuld met allerlei artikelen van en voor leden.

Redactie: Tineke Wouda en Henk te Paske

E-mail: redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl

 

Kijk voor oude nummers op:

Archief Groene Bladen