Scholen Rhenen

De werkgroep organiseert en coördineert alle excursies voor de scholen in Rhenen, onder leiding van IVN-schoolgidsen.

Doelstelling

streeft naar het stimuleren van de natuur- en milieueducatie in het basis- en speciaal onderwijs, door een direct contact van het kind met de natuur, met als doel:
een bijdrage leveren aan een harmonische ontwikkeling van het kind;
door inzicht en vaardigheid bij het kind – als toekomstige volwassene – een positieve houding ten opzichte van de natuur en het milieu doen groeien.

Coördinator en contactpersonen:

Harald Arissen: 0317 616 705 / 06-45361360 coördinator

email: haraldarissen@hotmail.com

Als u nog leuke videos over de natuur wilt zien is er ook nog het Youtube kanaal Natuurverhaal. Op dit Youtube kanaal staan educatieve natuur video’s. Er zijn video’s over veel verschillende onderwerpen en een goede manier om voor te bereiden op een excursie. Klik maar op YouTube Natuurverhaal

Let op: Korte cursus makkelijk moestuinieren met kinderen! Handige tips voor leerkrachten. Zie volledige informatie