Werkgroepen

Werkgroepen spelen een belangrijke rol binnen onze IVN-afdeling. Leden kunnen hierin samenwerken, kennis delen en activiteiten organiseren.
Door middel van excursies, cursussen en projecten proberen de werkgroepen een bijdrage leveren aan de betrokkenheid en bewustwording bij volwassenen en kinderen, waardoor ze leren om de natuur te waarderen en te beschermen.

IVN Veenendaal-Rhenen kent de volgende werkgroepen:

Activiteiten op verzoek Organiseert op verzoek van particulieren, bedrijven en instellingen organiseert de werkgroep activiteiten  op het gebied van natuureducatie
Bomen en Openbaar Groen Zet zich in voor duurzaam ecologisch groen- en boombeheer
Communicatie en PR Wil het IVN op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk mensen
De Groenhoftuin Heeft bij de Groenhof een educatieve tuin en een prachtige Heuvelrug-voorbeeldtuin tot stand gebracht
Duurzaamheid Onderzoekt welke duurzaamheidsacties binnen IVN passen en nemen actief deel aan activiteiten die Samen Duurzaam Veenendaal organiseert
Excursies Organiseert en coördineert publieksactiviteiten van onze IVN-afdeling
Moestuin De Duiventoren Houdt zich bezig om van de biologische moestuin een levendige, educatieve en bloemrijke plek te maken
Mediatheek Leent allerlei materialen uit om kennis te vergroten en beleving te verdiepen.
Doelgroepen: basisscholen, bso’s en geïnteresseerden.
Natuurpaden Ontwikkelt, onderhoudt en controleert de eigen wandel- en fietsroutes
Natuurtuin “Diddersgoed” Houdt zich bezig met het extensieve onderhoud van de natuurtuin en laat de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan
NatuurWerkt! Begeleidt een groep van ongeveer 50 vrijwilligers die op drie ochtenden in de natuur rond Veenendaal en Rhenen aan het werk zijn
Planten Organiseert activiteiten als wandel- en fietsexcursies, publiekswandelingen, determinatieavonden en veldinventarisaties
Scholen Rhenen Organiseert en coördineert excursies voor scholen onder leiding van schoolgidsen
Scholen Veenendaal Ondersteunt het natuuronderwijs op scholen met natuurlessen binnen en buiten
Vogels Wil het plezier beleven aan vogels in de vrije natuur bevorderen
Weidevogelbescherming Zoekt en markeert in samenwerking met boeren en loonwerkbedrijven de nesten van weidevogels
De Zwammen Voor jongeren van 12 – 18 jaar die onderhoudswerk doen in de natuur en ook excursies maken met elkaar