Vogels

Doelstelling De intentie van deze werkgroep is:….. het plezier beleven aan vogels in de vrije natuur bevorderen; bijdragen aan het vergroten van kennis over vogels; bijdragen aan het behoud en/of bevorderen van de vogelstand.

Daartoe ontwikkelen we verschillende activiteiten voor zowel leden als niet-leden: het organiseren van vogelexcursies; het verzorgen van lezingen; het verzorgen van workshops; het uitvoeren van inventarisaties en opzetten van publieksacties; het publiceren van waarnemingen via de website; het onderhouden van de oeverzwaluwwand; contact onderhouden met gemeente en organisaties.

Vogelwerkgroep  coördinator:

Henk van Reuler e-mail  henkvanreuler@outlook.com