Vogels

Doelstelling

De intentie van deze werkgroep is:

  • het plezier beleven aan vogels in de vrije natuur bevorderen
  • bijdragen aan het vergroten van kennis over vogels
  • bijdragen aan het behoud en/of bevorderen van de vogelstand

Daartoe ontwikkelen we verschillende activiteiten voor zowel leden als niet-leden: het organiseren van vogelexcursies, het verzorgen van lezingen, het verzorgen van workshops, het uitvoeren van inventarisaties en opzetten van publieksacties, het publiceren van waarnemingen via de website, het onderhouden van de oeverzwaluwwand, contact onderhouden met gemeente en organisaties

Coördinator Vogelwerkgroep:
Vacant