Zeldzame zwarte sachembij in Kwintelooijen

Veenendaal-Rhenen 9 augustus 2023

De zwarte sachembij (Anthophora retusa) is een vroege bestuiver die zich in het vroege voorjaar laat zien. De mannetjes verschijnen eind maart, gevolgd door vrouwtjes, die in zelfgegraven holtes in de grond gaan nestelen.

De soort is zeer zeldzaam en wordt nog maar op twee plaatsen in Nederland gezien: in Limburg, waar hij wat meer voorkomt en ook in Kwintelooijen. Vanwege haar grote zeldzaamheid komen er veel wilde bijenliefhebbers op af. Sinds 1950 is de populatie met 87% afgenomen, waardoor de soort nu zeer zeldzaam en ernstig bedreigd is.

De populatie in Kwintelooijen is zeer kwetsbaar, omdat ze geïsoleerd is van andere soortgenoten. Als de populatie hier verdwijnt, is de kans klein dat de soort ooit nog boven de grote rivieren zal voorkomen.

Door samenwerking tussen Landschap Erfgoed Utrecht, gemeente Rhenen en Natuurgroep Kwintelooijen wordt geprobeerd via aangepast beheer van het gebied om een duurzaam leefgebied te behouden voor deze bijzondere soort.

Lees meer op https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/

Ontdek meer over

Deel deze pagina