Natuurtuin Diddersgoed

Wie tegenwoordig een bezoek brengt aan de natuurtuin Diddersgoed kan genieten van een uitbundige verscheidenheid aan planten, bloemen, vogels, kleine zoogdieren, vissen, insecten en vlinders.
Door de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan, is een uniek stukje natuurgebied ontstaan, middenin een Veenendaalse woonwijk.

Ontstaansgeschiedenis
Op de plaats waar in de 16de eeuw de zogenaamde Diddersgoederen lagen, stukken veengrond tussen het Ruisseveen en de Grift, is door gezamenlijke inspanning van vrijwilligers en de gemeente Veenendaal de oorspronkelijke natuur teruggebracht.
In 1985, ontwikkelden vrijwilligers van IVN en Groei en Bloei plannen voor het inrichten van een echte natuurtuin in Veenendaal. Deze natuurtuin zou een voorbeeldfunctie moeten krijgen voor de mogelijkheden van ecologisch groenbeheer. Door extensief onderhoud van de grond en zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen kan de flora zich op een natuurlijke manier ontwikkelen.
Samen met de gemeente Veenendaal, is gezocht naar een geschikte locatie. Begin 1992, was de natuurtuin zodanig klaar dat kon worden overgegaan tot inplanten van de vegetatie.

Werkgroep
De werkgroep, bestaande uit circa 5 enthousiaste vrijwilligers, houdt zich bezig met extensief onderhoud in de tuin. Voorop staat dat de natuur haar gang mag gaan. Alleen daar waar nodig, wordt handmatig bijgestuurd. De tuin is inmiddels tot volle wasdom gekomen en een schitterend toonbeeld van ecologisch groenbeheer.
De leden van de werkgroep Natuurtuin Diddersgoed werken regelmatig in de tuin in samen met IVN-jongerengroep De Zwammen.
In de winter worden de knotwilgen geknot en opslag langs de oevers verwijderd. Ook wordt regelmatig een gedeelte van de grazige vegetatie gemaaid met de bosmaaier. Het gras op de trappen dient regelmatig verwijderd te worden. Ook worden de hoogstamfruitbomen gesnoeid.

Meehelpen in de tuin?
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de coördinator van de werkgroep Bert Budding.
Hij is de beheerder van de natuurtuin.

E: diddersgoed@ivnveenendaal-rhenen.nl
T: 06 55123980

Openingstijden
Natuurtuin Diddersgoed is gelegen in Veenendaal-West aan het Ruisseveen/hoek Goudvink. Om de natuur ongestoord tot ontwikkeling te laten komen, is de tuin niet vrij toegankelijk. De tuin wordt elke laatste zondag van de maand van 15.00 – 16.00 uur opengesteld in de periode februari t/m oktober.

Locatie
De natuurtuin Diddersgoed is gelegen in Veenendaal-West, hoek Ruisseveen/ Goudvink 1
(klik op het kaartje om te vergroten)

Meer weten over Diddersgoed?