Media Werkgroep

Doelstelling

Het uitbrengen van het verenigingsblad “het Groene Blad”, de nieuwsbrief en het onderhouden en beheren van deze website.
Hierin staat onder andere nieuws, mededelingen, verslagen vanuit de werkgroepen en een vaste milieurubriek met hints, tips en nieuws m.b.t. milieu(be)sparende maatregelen.
De werkgroep voorziet niet in overheids- en persvoorlichting, PR of promotie.

Coördinatoren en contactpersonen

Henk te Paske coördinator werkgroep Media
media@ivnveenendaal-rhenen.nl
! Vacature ! redacteur Groene Blad
redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl
Arie Bons webmaster
webmaster@ivnveenendaal-rhenen.nl
Leo Pruis contactpersoon uit bestuur voor Het Groene Blad
voorzitter@ivnveenendaal-rhenen.nl
Hanneke Baretta contactpersoon uit bestuur voor Website
groenhof@ivnveenendaal-rhenen.nl

Het Groene Blad

– Het Groene Blad is het contactblad voor leden en donateurs
– Het verschijnt vier keer per jaar
– Oude nummers zijn te zien in het archief van het Groene Blad
– Het Groene Blad is een blad voor en door leden
– U kunt op elk moment copy sturen naar redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl
– Dit wordt zeer gewaardeerd!

De nieuwsbrief

– De nieuwsbrief is het actuele contactorgaan
– Verschijnt maandelijks
– Oude nummers zijn te zien in het archief
– U kunt tot en met de 6e van elke maand copy sturen naar nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl

De uitgangspunten van de website

  • Herkenbaarheid als landelijke IVN-pagina’s (logo en lay-out)
  • Geschikt voor computer, laptop en smartphones
  • Technisch eenvoudig door het gebruik van Content Management System
  • Eenvoudig en snel (vasthouden van bezoekers)
  • Doorzoekbaarheid (snel informatie kunnen vinden, navigator)
  • Gelijkwaardigheid in ruimte voor de werkgroepen
  • Uniformiteit in opmaak, etc.