Stichting Natuurorganisaties De Maashorst

Op woensdag 20 augustus 2014 is de Stichting Natuurorganisaties De Maashorst opgericht. Jos van der Wijst (voorzitter), Jan-Willem Hermans (secretaris) en Frans de Laat (penningmeester) hebben de oprichtingsakte ondertekend.

stichting natuurorganisaties de maashorst

Doel

De stichting heeft zich tot doel gesteld om vanuit de diverse natuurorganisaties de belangen, aangaande de verdere ontwikkeling en behoud van De Maashorst, te behartigen en één aanspreekpunt te vormen richting de beleidsbepalende instanties.

Deelnemende organisaties

In de nieuwe stichting zijn een aantal natuurorganisaties ondergebracht die in het natuurgebied de Maashorst actief zijn. Van elke organisatie zit een afgevaardigde in het bestuur van de stichting. 

 • IVN Uden,
 • IVN Oss,
 • IVN Bernheze,
 • Vogelwacht Uden e.o.,
 • Stichting Natuur en Milieu Landerd,
 • Stichting Dassenwerkgroep Brabant,
 • Stichting Landschapsbeheer Oss,
 • Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden.

Taken

 • Inventariseren van de natuurwaarden van De Maashorst,
 • verzorgen van excursies,
 • bieden van ondersteuning bij het onderhoud van de natuur.