Vacatures

Er is nog genoeg vrijwilligerswerk te doen!

 PR-coördinator.

Een werkgroep die alle PR werkzaamheden gaat coördineren moet opgericht worden.
Binnen die werkgroep kunnen vliegende reporters benoemd worden die in samenspraak belangrijke evenementen i.v.m. natuur en milieu kunnen verslaan.
Die werkgroep zou stukjes over de natuur of het milieu kunnen maken en
verzamelen om ze vervolgens te laten publiceren in de verschillende
kranten/tijdschriften/andere periodieken.
Onze standpunten v.w.b. milieu en natuur zouden breder uitgedragen moeten worden zodat ook iedere burger kan zien waar het IVN voor staat en ook verklaard wordt op welke gronden we dat standpunt innemen om zodoende de publieke opinie onze kant op te trekken, dus niet het snel verdiende geld, maar het milieu en de natuur zijn de prioriteiten.

Versterking voor de werkgroep milieu.

Er moet affectie zijn met de milieu , duurzaamheid en biodiversiteit
aspecten. En je moet je hard op kunnen stellen naar andere instellingen zoals overheid en bedrijsleven.   Er is tijd nodig voor het inleren.

Coördinator voor het beheer van het IVN- gebouw

Is niet veel werk, maar bij problemen moet men wel klaar staan.

Coördinator voor de werkgroep boomfeestdag

Voornamelijk coördineren met gemeente en scholen en alleen in het begin van
het jaar en vooral midden maart even veel werk. Er is wel tijd nodig voor het inleren.

Coördinator voor de werkgroep cursussen

Hiervoor is wel enige kennis van de natuur vereist; zoals een opleiding
natuurgids. Of men moet bereid zijn een cursus te volgen. Er is wel tijd nodig voor het inleren.

Belangstellenden worden verzocht om contact op te nemen met de  secretaris.