Natuuronderhoud

 

Naast de meer schoolse educatieve activeiten en de vertrouwde publiekswandelingen met begeleiding van een natuurgids, zet het IVN zich op een meer actieve manier in voor meer natuur en een beter milieu in onze omgeving.

Sinds het begin van 2006 bestaat er een actieve Natuurwerkgroep, binnen het IVN ook wel VENEL genoemd.

Als werkgroep houden wij ons bezig met het op zaterdag onderhouden van kleinschalige landschapselementen voor Gemeente, Staatsbosbeheer en niet te vergeten particuliere landeigenaren.

Voor hen knotten wij wilgen en snoeien wij hakhoutbosjes. Deze werkzaamheden vinden om de 4 jaar plaats om te voorkomen dat de kruin van de boom te zwaar wordt met het gevaar van inscheuren.
Ook dient er op te worden toegezien, dat de takken niet zó zwaar worden dat ze niet meer met de hand kunnen worden doorgezaagd. Het afkomende hout wordt daar waar het het zware hout betreft zo mogelijk gebruikt als haardhout, terwijl de dunnere takken worden gebruikt voor het maken van takkenrillen.
Deze rillen worden door vele insecten, kleine vogelsoorten en zoogdieren gebruikt als schuilplaats.
De ervaring leert dat met name de muizen dankbaar gebruik maken van deze rillen en deze muizen dienen dan vervolgens weer als voedsel voor de steenuilen.

Op deze wijze wordt ook een link gelegd tussen beide werkgroepen; wanneer de Werkgroep Steenuilen op een adres tot de conclusie komt dat er sprake is van een te gering muizenaanbod er op een dergelijk adres door de Natuurwerkgroep gekeken wordt naar de mogelijkheid om een takkenril aan te brengen.

De steenuil, maar ook allerlei andere vogels zoals de grote lijster en het winterkoninkje, kleine knaagdieren zoals eekhoorn en roofdieren zoals de wezel en boommarter, zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de knotwilgen en het hakhout langs weilanden en akkers.

Wij willen vooral ook particuliere landeigenaren die kleine landschapselementen op hun terreinen hebben of willen aanleggen de helpende hand bieden. Ook wijzen wij betrokkenen er op, dat er in een aantal gevallen een beroep op subsidie gedaan kan worden en wordt er een link gelegd met Brabants Landschap met aan deze laatste het verzoek tot verdere behandeling over te gaan.

Het deel uitmaken van een dergelijke werkgroep biedt de mogelijkheid  om in de vrije natuur te komen tot de nodige lichamelijke arbeid en wel in de rnaanden november – maart, één keer per 14 dagen van 10 tot 15 uur.

Als voorbehoud geldt, dat de weersomstandigheden zodanig zijn, dat het knotten verantwoord is. Bovendien mag de buitentemperatuur niet onder de 5 graden zakken.

Bij de activiteiten beschrijving zijn precieze data en locatie te vinden.

Voor meer informatie: IVN Son en Breugel