Milieu

 

De werkgroep milieu maakt zich sterk voor het IVN motto: meer natuur en een beter milieu in de woonomgeving van Son en Breugel.
Kijkend naar de natuur- en milieuproblematiek binnen onze gemeente zie je dat Son en Breugel geen gemiddeld dorpje is. Door zijn ligging tegen Eindhoven komen er tevens grootstedelijke problemen op ons af.

De regio waarvan we deel uit maken, vraagt onze aandacht. In het verleden was dat o.a. de aanleg van de A50, de daaruit voortvloeiende herinrichting van het centrum van Son en de reconstructie van het buitengebied in de Meijerij. Voor de nabije toekomst is de wegenstructuur rondom en in Eindhoven een punt van zorg.

De werkgroep probeert binnen onze gemeente de vinger aan de pols te houden op het gebied van natuur en milieu. Er wordt onder meer gelet op kap-, bouw- en milieuvergunningen en op alles aangaande planologie en infrastructuur. Daartoe houden we de publicaties en vergaderingen van ons gemeentebestuur bij en kijken goed rond in onze gemeente.

Om beter geïnformeerd te zijn en onze kennis te bundelen, hebben we overleg en werken we samen met gelijkgestemden in dorp, regio en provincie. We nemen deel aan het halfjaarlijks milieu overleg dat door onze gemeente wordt georganiseerd.

Hebben we uw interesse gewekt? We staan te allen tijde open voor uw vragen, adviezen en bijdragen. Bovendien zoeken we enthousiaste leden die onze werkgroep komen versterken.