Planten studiegroep

Plantenstudiegroep

Binnen het IVN zijn enthousiaste verhalen te horen over de Plantenstudiegroep die in 2007 gestart is. Reden om er in het komende bloeiseizoen weer mee door te gaan, zij het met een iets andere opzet. Nieuwe leden zijn welkom.

De plantenstudiegroep is bedoeld voor iedereen die de flora in de omgeving beter wil leren kennen. We doen dat met zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid. In het bloeiseizoen gaan we naar buiten om planten kijken, ze bij mooi weer ter plekke te determineren en anders in het IVN-gebouw. We hebben niet alleen oog voor de plant zelf, maar leren ook hoe plantenfamilies in elkaar zitten en wat de verbanden zijn tussen de plant en zijn omgeving.

Beginners en gevorderden kunnen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo aan de slag. Als we ‘planten’ zeggen, bedoelen we daar alle bloeiende kruiden mee en ook varens, paardenstaarten, bomen, grassen en dergelijke. Wellicht groeit de plantenstudiegroep uit tot een groep die inventarisaties uitvoert in de omgeving.

Neem je eigen favoriete flora mee. Als je er geen hebt, wacht dan met aanschaffen tot je een paar keer met een flora gewerkt hebt. Een goede loep (rond 10 keer) is onmisbaar. Ook die hoef je niet van tevoren aan te schaffen. We zullen zeker ook plaatjesboeken gebruiken, maar onze ervaring heeft geleerd dat plaatjesboeken alleen onvoldoende zijn voor goede determinaties.

De plantenstudiegroep komt wekelijks bij elkaar: in de oneven weken op maandagavond 19.00 uur tot 22.00 uur, in de even weken op dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Je kunt ook beide keren komen, dus de ene week op maandagavond, de andere week op dinsdagmiddag.
De eerste keer zal zijn op maandag 21 april, de tweede op dinsdag 29 april. Verzamelen bij het IVN-gebouw, St. Genovevastraat 33, Breugel. Het is praktisch om op de fiets te komen, dan zijn we snel in een van de buitengebieden. En wie de rubriek Ogentroost in het Zandblauwtje volgt, weet dat er ook in de bebouwde kom heel wat plantaardigs te beleven valt.

De activiteit kost € 5,- per seizoen. We stellen het op prijs als je IVN-lid bent, maar ook niet-leden zijn welkom.

Graag van tevoren opgeven bij de initiatiefnemers. Geef ook aan of je op maandag, dinsdag of beide wil komen.
Coordinator: John Bruinsma

Hier een link naar een vegetatief onderzoek naar de graslanden in het Breugels Broek.