Aanmelden als lid/donateur IVN Son en Breugel

Contributie / Donatie
Contributie lid: (huisgenoten) € 25,00 (€ 10,00)
Jongeren (tweede uit gezin) € 15,00 (€ 12,50)
Donateurs: € 10,00 (minimaal)

Voor onze afdeling is het administratief eenvoudiger als je je direct bij het IVN Son en Breugel als lid meld.

Bij lidmaatschap van een gezin met kinderen bij het Jeugd IVN hoeft er niet betaald te worden voor een huisgenootlid.

Bankrekening: NL 69 RABO 0148 206 956 t.n.v. IVN Son en Breugel

Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 november worden gemeld bij onze penningmeester.

 

Aanmelden als lid/donateur

Aanmelden als lid of donateur van IVN Son en Breugel

Adres(Vereist)