Insectenhotel IVN-tuin Rheden

Naast de honingbijen, die sociaal levende bijen zijn, bestaan er ook solitair levende bijen en wespen. Ze kennen geen koningin en de vrouwtjes doen alles alleen. Zij maken hun nesten vaak in boomstammen, holle riet- of plantenstengels en kleine gaatjes.
In de boorgangen en holle stengels leggen de bijtje hun eitjes en ook wat voedsel. De bijen geven hun nageslacht plantaardig voedsel mee, de wespen dierlijk. Daarna wordt de gang dichtgemetseld met leem, zand of stukjes blad.

Het laatst gelegde eitje komt het eerste uit. Als je goed kijkt kun je de dichtgemetselde gangen zien.

Veel van de natuurlijke nestplaatsen verdwijnen en hier is een mogelijkheid om hen te helpen. Noodzakelijk is een zonnige standplaats want de eitjes en larven kunnen niet zonder warmte.
Ook de aanwezigheid van voedsel is belangrijk en veel bijtjes hebben voorkeur voor bepaalde planten. Deze waardplanten moeten in de directe nabijheid van het hotel staan, anders wordt er niet genesteld.

De goudwesp en de sluipwesp zijn belagers voor de bewoners van het hotel. Zij hebben een lange legboor en leggen hiermee een ei in het legsel van een andere wesp. De larve dient dan als voedsel. Om dit te voorkomen wordt de laatste broed-cel vaak leeg gelaten.

In uw eigen tuin kunt u ook voor nestgelegenheid zorgen.