Verslag Vlindertelgroep 2012

Beste vlinderaars,

Het vlinderseizoen was op 1 oktober jl. afgelopen. Zoals menigeen van jullie al opmerkte: het was een echt slecht vlinderjaar.

Bijgaand treffen jullie een en ander van dit jaar aan. We hebben dit jaar met z'n allen 308 vlinders waargenomen en 625 in 2011. Een niet gering verschil!!! Je kunt het niet helemaal goed vergelijken want in 2011 hebben we 28 keer 'gelopen' en dit jaar maar 23 keer. Maar toch...

Namens de Vlinderstichting en Staatsbosbeheer dank ik jullie allemaal voor je inzet en hoop van harte dat jullie volgend jaar opnieuw mee willen doen.

Foto's van de vlinders in de Rietmussen  (gemaakt door Ria Hoogkamer)

Foto's van de vlinders in Brabant  (gemaakt door Ria Hoogkamer)

Naar aanleiding van jullie tellingen nog het volgende:

 De grote vuurvlinder die iemand gezien heeft is zeer waarschijnlijk toch een andere vlinder geweest. Bij de vlinderstichting lees ik over deze soort: Een uiterst zeldzame standvlinder die uitsluitend voorkomt in drie laagveengebieden in Noordwest-Overijssel en Zuidoost-Friesland: De Weerribben, De Wieden en de Rottige Meente.

De argusvlinder die op 4 april jl. gezien zou zijn, weigerde het vlinderprogramma in te voeren met als argument dat deze vlinder niet vliegt begin april.

Bij de Vlinderstichting lees ik verder dat hij voorkomt: Eind april-eind juni en begin juli-eind augustus in twee generaties; soms een derde generatie tot begin november.

De boszandoog die iemand meende te hebben waargenomen stond niet op mijn lijst als mogelijkheid om in te voeren.

Ook bij het invoeren van het grote koolwitje op 4 april jl. en op 19 september jl. gaf het programma aan dat de soort dan nog niet resp. niet meer vliegt.

Dat begint op zijn vroegst half tot eind april.  Begin april heb ik er dan maar de kleine koolwit van gemaakt. Op 19 september heb ik het laten staan, aangezien ik bij de Vlinderstichting lees dat ie wel tot in oktober vliegt.

Tot slot kon ik de bonte bessenvlinder niet invoeren, omdat ie niet op mijn lijst voorkwam. Ik begrijp dat niet want ik lees dat het een behoorlijk algemene vlinder is. Ik zal bij de Vlinderstichting hierover navraag doen..

Coördinator vlindertellingen: Leontien Weebers-Driessen
tel: 040 283 6407

Meer iformatie over vlinders in Nuenen en Brabant:  

de_ecologische_hoofdstructuur_in_de_omgeving.pdf

nederland_vlinderland.pdf