Informatie

Het IVN – Instituut voor natuureducatie – is een vereniging die mensen wil betrekken bij de natuur in de eigen woonomgeving. Met dit doel organiseren vrijwilligers van het IVN voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en oud. Zij leveren zo een bijdrage aan een beter leefklimaat en een waardevolle natuur in onze gemeente. Samen genieten van de natuur is de bindende factor binnen de vereniging.

IVN Nuenen is aangesloten bij de landelijke IVN-organisatie van ca. 20.000 leden. De Nuenense afdeling is opgericht in 1974 en telt ca. 360 leden.

Gemiddeld organiseert het IVN Nuenen iedere week een activiteit voor het publiek. Het gaat hierbij om natuurwandelingen, lezingen, excursies, doe-activiteiten en natuurcursussen.Het nut voor de gemeenschap en het plezier voor de leden gaan hand in hand.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op de tweede woensdag van de maand om 19.30 uur in het Klooster (of online). In de vakantieperiode wijkt het vergaderschema soms af. Informatie hierover is via het secretariaat op te vragen.

De algemene ledenvergadering vindt jaarlijks plaats in maart.

Onze ruimte

IVN Nuenen beschikt over een eigen ruimte in het Klooster aan het Park. Daar bevindt zich ook de info/winkel die buiten vakantieperiodes geopend is op de eerste donderdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur.

Bezoekers kunnen er terecht voor kleine aankopen zoals wandelgidsen, loepen, loeppotjes, boekjes en zoekkaarten over o.a. bomen, planten, paddenstoelen, bodemdieren, waterdieren, amfibieën.

Bekend zijn inmiddels de eigen wandelgidsen: De Natuurgebieden rondom Nuenen, Dommelpad, De Breugelse Beemden en Heerendonk en Het Landschap rondom Nuenen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hennie Guns, telefoon 040-2837702.

Donaties en giften

Onze afdeling is als ANBI-organisatie geregistreerd bij de Belastingdienst. ANBI-info: RSIN/Fiscaal nummer: 801867460, IVN afdeling Nuenen c.a.

Downloads