Scholen

Twee keer per jaar krijgen de Nuenense scholen een IVN-programma aangeboden, geschikt voor groepen 5 en 6 (en eventueel groep 4). Vooraf krijgen de scholen een werkboekje voor de kinderen.

De scholenwerkgroep van IVN Nuenen bestaat uit twee coördinatoren en tien gidsen. Zij worden geassisteerd door leerkrachten en (groot)ouders bij het draaien van het programma.

Werkwijze

De activiteiten spelen zich buiten af. Er is veel aandacht voor wat er in het desbetreffende seizoen te ontdekken valt in de natuur. Er zijn zes thema’s die in een cyclus van drie jaar voorbij komen. Elk thema heeft zes opdrachten, gericht op het op een speelse manier beleven van de natuur.

De projecten

Het bos: We kijken naar de diversiteit aan bomen, de voedselkringloop en onderzoeken bodemdiertjes.

Herfst: In dit project spelen paddenstoelen een belangrijke rol. Verder wordt bladverkleuring uitgelegd en is er bosbeleving met behulp van de zintuigen.

Water: We gaan waterproefjes doen en waterdiertjes scheppen en determineren.

Diersporen: Allerlei gallen, diersporen zoeken en bekijken, dierengeluiden beluisteren.

Bloemen en insecten: Op zoek naar en benoemen van allerlei (onderdelen van) bloemen en kleine diertjes, uitleg bijen-/wespenhotel.

Zaden en spinnen: We bekijken vruchten en zaden, bespreken met de kinderen de diverse manier van zaadverspreiding en laten ze zoeken naar verschillende soorten spinnen.

Meedoen of meer informatie?

Als je het leuk vindt om mee te doen, dan ben je van harte welkom. Neem (ook voor meer informatie) contact op met Paula van Agt, coördinator scholenwerkgroep, via 040-2844414 of stuur een e-mail.