Nieuwsbrief

Leden van IVN Nuenen ontvangen rond de eerste van de maand een nieuwsbrief in de maanden maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december. De deadline voor kopij is steeds de 25e van de voorafgaande maand. Deze kan gestuurd worden naar: pr.ivnnuenen@gmail.com.

Hieronder kun je alle nieuwsbrieven teruglezen:

2024

2023

2022

2021

2020